Geri

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Doğa Koleji Lise İngilizce Bölümü, eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle Doğa öğrencileri, sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişir. Doğa Koleji İngilizce eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini CEFR: Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Doğa Kolejinde İngilizce eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.

AKADEMİK SINAVLARA HAZIRLIK

Öğretim programımızda akademik sınavlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda öğrencilerimiz gelecek kariyer planlamaları için hem akademik başarılar elde etme hem de yabancı dilde sosyal ve akademik iletişim becerilerini geliştirecek hazırlıklar yapabiliyor. Diğer yandan, uluslararası sınavlarda tecrübe kazanıyor, yurtiçi veya yurtdışı üniversite hayatlarında ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve sertifikaya sahip oluyorlar.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Cambridge sınavlarına her sene en fazla öğrenci ile katılım sağlayan, Cambridge English sınavlarına hazırlık aşamasındaki çalışmaları ve sınavdaki başarıları konusunda eğitim sektöründeki liderliğini sürdüren Doğa Koleji, İngilizce eğitim kalitesini uluslararası standartlarda belgelendiriyor. Cambridge English sınavlarına katılım gösteren öğrencilerimiz uluslararası sınavlarda tecrübe kazanırken, yurtiçi ve ya yurtdışı üniversite hayatlarında ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve sertifikaya sahip olurlar. Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavları, İngilizce öğrenenler için dünyanın önde gelen sertifikalarını sağlar. Yabancı dil eğitimini verirken önceliğimiz, öğrencilerimize farklı kültürleri tanımalarını sağlayacak ortamlar yaratmak, kendi kültürlerini tanıtmalarına imkân vermek ve bu çerçevede evrensel değerler farkındalığı yaratmaktır.
Temelinin, yaşayarak öğrenmek felsefesinden yola çıkılarak oluşturulduğu programda d’MUN ve d’TEENS TALK gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler ile öğrenciler, İngilizce kendilerini ifade etme fırsatı bulurken eleştirel düşünme ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar.

GENÇLER ANLATIYOR – d’TEENS TALK

Yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarsız kalmayan bir gençlik için d’TEENS Talk projesi ile amacımız öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesini sağlarken ilişkileri, yaşantıları ve olayları sorgulamaları, analiz etmeleri ve fikirlerini en iyi şekilde savunmalarıdır. Öğrencilerimizin hayatlarının her evresinde karşılaşacakları sorun ve sorulara yaklaşımlarında kavgacı değil, yapıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı olmalarını amaçlıyoruz. Bu evrensel tartışma kültürünü Doğa Kolejinde yaygınlaştırmak, öğrencilerin farklı alanlarda entelektüel tartışmalar yapabilmelerine olanak sunmak ve sosyal paylaşımlarda bulunabilmelerini sağlamak üzere «d’teens talk» eğitimleri düzenliyor, öğrencilerimizi yıl içerisinde düzenleyeceğimiz turnuvalarda bir araya getiriyoruz.

d’MUN MODEL UNITED NATIONS

Doğa Koleji öğrencileri Birlemiş Milletler delegeleri rolünde dünya meselelerini tartışıyor!
Model Birleşmiş Milletler Konferansı d’MUN,Doğa Koleji İngilizce bölümü tarafından 7 yıldır düzenleniyor. Doğa Koleji öğrencilerinin BM delegeleri rolünde dünya meselelerini tartıştıkları bu konferanslar, hem diplomasiyi öğrenmelerine hem de gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Doğa Koleji öğrencileri d’MUN Konferanslarına katılıyor. BM delegeleri rolünde dünya meselelerini, konferans süresince İngilizce konuşarak tartıştıkları bu konferanslar Pearson tarafından ‘’Pearson Assured’’ belgesiyle onaylanıyor. Her yıl farklı illerde ve farklı konularda düzenlenen, Uluslararası MUN konferanslarında ödül almış komite başkanları ve Doğa Koleji Anadolu Liselerinde öğrenim gören deneyimli d’MUN komite başkan yardımcıları tarafından yönetilen d’MUN Konferanslarında Ortadoğu meselesi, göçmenlik, ırkçılık gibi güncel konular tartışılıyor ve çözüm bildirileri hazırlanıyor. Kendine güvenen, empati kurabilen, vizyon ve sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, d’MUN konferansları ile dünya vatandaşları yetiştirmeye devam ediyor.

ALMANCA EĞİTİMİ

Doğa Kolejinde Almanca eğitimi sadece dili konuşabilmeyi değil, Almanca'nın temsil ettiği kültürü yakından tanıyabilmeyi ve kendini bu dilde iyi ifade edebilme temelleri üzerine kuruludur. Doğa Koleji Almanca müfredatı; öğrencilerimizin ilgi alanlarının yanı sıra günlük hayatı ve hedef dilin kültürünü kapsamaktadır. Müfredatın amacı öğrenciyi Almanca ile tanıştırmak, ona dersi ve dili sevdirmek, işlenen konu sayesinde eğlendirerek motive etmektir. Her branş ve kademede olduğu gibi Almanca eğitiminde de yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, keşfederek, araştırarak, üreterek, canlandırarak ve teknolojiyi kullanarak öğrenen öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımını sağlayarak, temel kelime hazinesini edinmeleri ve genel anlamda Almanca iletişim kurabilmeleri hedeflenir.
Avrupa dilleri ortak çerçeve programı doğrultusunda Doğa öğrencileri A1+ seviyesinde mezun oluyor. A1 seviyesine ulaşan öğrencilerimizi TELC ve Goethe Enstitüsü'nün uluslararası geçerliliği olan ve yurtdışında A1 dil seviyesi gerektiren tüm resmi kuruluşların kapısını açan Uluslararası Dil Sertifikasının sınavına girmeleri konusunda motive ediyoruz.
Yaşayarak Öğreniyoruz! Öğrencilerimizin Almanya’daki yaşıtları ile tanışmalarını sağlamak ve öğrendiklerini pratiğe dönüştürme fırsatı vermek için hem yurtdışından gelen misafir öğrencileri okulumuzda ağırlıyor, hem de Almanya’yı tanıma, öğrendiklerini pratiğe dönüştürme ve dillerini geliştirmelerine fırsatı vermek için, kış ve yaz tatillerinde Almanya dil okulları programlarına katılmaları konusunda onları motive ediyoruz. Ayrıca e-Twinning ve Erasmus+ projeleri sayesinde öğrencilerimiz yılda en az iki kez Almanya’daki proje ortaklarını da ziyaret etme şansları da doğuyor.