Geri

Robotik ve Kodlama

Kıbrıs'ın yarınları Doğa Kolejinde yetişiyor.

KODLAMA ve ROBOTİK

Doğa Koleji öğrencileri anaokulundan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. Teknoloji sınıflarında kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar.

Teknolojiyle Üreten Nesiller

Maker sınıflarımız hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirildiği atölyelerdir. Dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen, dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimizle kodlama ve robotik temellerini atıyor, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştiriyoruz.
Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz; Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir. Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir. Geleceğin teknolojik günlük hayatına hazır olur. Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilir. Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir. Dijital dünya kurallarına hakim olur ve onları etik bir şekilde kullanabilir. Birlikte başarma becerilerini geliştirir.

Lego Education-Elektronik

Öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik eden, robot tasarım, robot programlama, gelişim ve aktivite programıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz.

3D Tasarım

3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeye olanak sağlar. 3D Tasarım derslerinde, yardımcı programlar sayesinde öğrencilerimizin önce hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini, ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz.

Kodlama

Sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinlerarası etkileşim açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta cihazsız (unplugged), sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz.