Geri

SANAT ve SPOR

Doğa Kolejinde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır.

SANAT EĞİTİMİ

Doğa Kolejinde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Dersler verilen konuyla ilgili beyin fırtınası etkinliğiyle başlar. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eder, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür.
Doğa Kolejinde sanatın farklı alanlarında ve her ortamda verilen eğitim yoluyla, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılması sağlanır, sanatsal bakış açısı kazandırılır, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren, estetik duyguları gelişmiş bireyler yetiştirilir.
Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmasını amaçlıyoruz ve bu doğrultuda çok sık sergi ve müze gezileri düzenliyor, öğrencilerimizin büyük ressam ve heykeltıraşları yakından tanımalarını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımızda çağdaş sanat anlayışına da geniş yer veriyoruz. Görsel sanatlar eğitimimiz çerçevesinde resim dersinin yanı sıra endüstriyel tasarım, fotoğraf, karikatür, çinicilik, ebru çalışmalarına ve okullarımızdaki teknoloji imkânlarını kullanarak dijital sanat çalışmalarına önem veriyoruz.

DOĞADA SANAT DERSLERİNDE;

Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
Uygulamada bireysel farklılıkları göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
Görsel eğitimin öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülür.
Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el, düşünce koordinasyonu geliştirilir.
Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
Yurt dışı ve yurt içi sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

SPOR EĞİTİMİ

Doğa Koleji akademik, kültürel ve sanatsal başarılarının yanında, Türkiye’nin spor dallarında da en başarılı eğitim kurumu. Daha okul öncesi dönemde başlayan ve sporu sevdiren Doğa Koleji, ilköğretim 3. sınıftan itibaren öğrencilerini branşlaşmaya yönlendiriyor. Kürekten snowboarda, badmintondan biniciliğe kadar her spor dalında faaliyet gösteren öğrencilerimiz Türkiye ve dünya çapında pek çok başarı elde etti.
Doğa Koleji öğrencileri; binicilik, kürek, basketbol, voleybol, yüzme, judo, badminton, hentbol, step ve jimnastik, futbol, dağcılık ve tırmanma gibi sportif faaliyetlerle akademik eğitimlerinin yanında sanatsal ve fiziksel gelişimlerini de üst düzey imkanlarla ve modern tesislerde sürdürüyor. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak beden eğitimi ve spor derslerinde en değerli prensiplerimiz... Doğa Kolejinin başarılı sporcuları milli takımlarda, NBA’de ve pek çok farklı uluslararası platformda kendine yer buluyor.