Geri

Kariyer

Kıbrıs Doğa Okulları ailesine katılın.

İş Başvuru Formu

Kampüs

Doga International Schools (Girne)Doğu Akdeniz Doğa Koleji (Mağusa)

CV Yükle

İnsan Kaynakları Uygulamaları
Türkiye’nin öncü ve yenilikçi bir kurumu olarak, dinamik, güvenilir, öğrenci/veli duyarlılığı taşıyan, özgüven sahibi, gelişime açık, kalite odaklı ve toplumsal duyarlılığa sahip adaylar için Doğa konseptli başarılı bir kariyerin kapılarını aralıyoruz.

İnsan kaynakları, Doğa Koleji yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin nitelikli ve en çok çalışanına sahip özel öğretim kurumu olma yolunda ilerleyen Doğa Koleji İnsan Kaynakları olarak hedeflerimiz; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek, kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini örtüştürmektir.

*Okullarda eğitim/öğretim ve işletme kültürünün ortak algılanmasının oluşturulması ve yerleştirilmesinde,
*Doğa Kolejinin vizyon ve misyonunu benimseyebilecek, aynı zamanda “Doğa’yı temsil edebilecek nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında,
*Çalışanların istekliliklerinin ve başarma azminin en üst düzeyde tutulmasını sağlayarak, kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması sürecinde temel unsur olarak yer almaktadır.


Doğa Koleji’nde çalışacak adaylarımızın aşağıda belirttiğimiz değerlerimize sahip olmasını önemsiyoruz.
Dinamik
Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, sahip olduğu heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilir
İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Öğrenci ve Veli Duyarlılığı Taşıyan
Öğrenci ve velilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi paydaş mutluluğunu hedefler.

Özgüven Sahibi
Kişisel ve kurumsal deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Takım Ruhu ve Dayanışma Duygusu Sahibi
Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Sürekli Gelişime Açık ve Kalite Odaklı
Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Toplumsal Duyarlılığa Sahip
Kendisinin ve kurumunun, topluma ve eğitim sektörüne katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar göste